Alfa Faktoring vam nudi:

  • Naplata leasing-a
  • Naplata računa
  • Provjera boniteta
  • Uskoro nove usluge

01 Šta nudimo?

Agencija za naplatu "ALFA FAKTORING" je na naše tržište uvela nove pakete ponuda svojim klijentima

02 Šta radimo?

Agencija za naplatu "ALFA FAKTORING" je jedina institucija te vrste u Bosni i Hercegovini koja se preko 20 godina uspješno bavi poslovima naplate svih vrsta potraživanja.

03 Kodeks

Mi predstavljamo naše klijente sa maksimalnom pažnjom vodeći računa o svakom pojedinačnom slučaju i na taj način izgrađujemo vlastitu reputaciju

Dobro nam došli

Dugo prisustvo i ugled koji smo stvorili na tržišu Bosne i Hercegovine sada su i vama na usluzi

O nama

Agencija za naplatu Alfa Faktoring d.o.o. Travnik nudi vam usluge naplate svih vrsta vaših potraživanja na području Bosne i Hercegovine.

Naplata računa

Nudimo uslugu naplate izdatih, a nenaplaćenih računa od strane klijenata sa područja cijele Bosne i Hercegovine

Naplata kredita

Ukoliko niste u mogućnosti izvršiti naplatu realizovanog kredita - obratite se nama. Uključenjem treće strane sporovi se lakše rješavaju.

Smanjenje rizika

ALFA FAKTORING`` pomaže u smanjenju rizika i povećanju solventnosti što rezultira boljom ocjenom boniteta za naše klijente

Procenat naplate

Ono čime se možemo pohvaliti i na šta smo posebno ponosni je veoma visok procenat naplate (preko 70%).

Šta mi radimo?

Agencija za naplatu ``ALFA FAKTORING`` je jedina institucija te vrste u Bosni i Hercegovini koja se preko 20 godina uspješno bavi poslovima naplate svih vrsta potraživanja. U proteklom periodu smo ostvarili uspješnu saradnju sa više stotina uglednih kuća u BiH i obradili preko 15.000 predmeta.

Dugovi

Kao firma čija je osnovna djelatnost naplata dugova, naš cilj je opravdati povjerenje naših klijenata tj. naplatiti njihova potraživanja, a pri tome ne narušiti poslovne odnose, kako sa tim poslovnim partnerom (duznikom), tako ni sa drugim poslovnim partnerima.

Pristup

"ALFA FAKTORING" je koncipirana prema uzoru na vodeće svjetske i evropske firme koje se bave poslovima naplate, sa neznatnim razlikama u pristupu pojedinim klijentima, a koji je prilagođen našem podneblju, običajnom pravu i pravnoj nauci koja je karakteristična za teritoriju država nastalih raspadom Jugoslavije

Djelatnici

Svi naši djelatnici su visoko motivirani, obrazovani i posebno educirani za poslove naplate, što našim klijentima daje dodatnu garanciju na istrajnosti i predanosti u radu do konačne naplate.

Iskustva

Dosadašnja iskustva pokazuju da se u slučaju uspješne naplate potraživanja od dužnika, poslovni odnos povjerioca i dužnika poboljša i ne dolazi više do kašnjenja pri izmirenju svojih obaveza od strane dužnika. Dakle čast, ugled i poslovnu etiku našeg klijenta nikada ne dovodimo u pitanje, kao ni dužnika (ako je iskren u namjeri da plati svoje obaveze).

USLOVI ZA SKLAPANJE UGOVORA

Da bi uopšte sklopili ugovor sa našim klijentom, neophodno je sljedeće:

  • Pismeni dokaz o postojanju duga.
  • Da je dužnik živ (ako je fizičko lice), a ako je pravno lice da nije ugašen ili pod stečajem
  • Da dug nije stariji od 10 godina
  • Da pojedinačni dug nije manji od 30.000 KM (ako ima više dužnika da pojedinačni dug nije manji od 20.000 KM).

Moderna naplata potraživanja danas se ne vrši pomoću “fizičke sile” ili utjerivača, već sposobnih psihologa, pravnika, ekonomista i drugih stručnjaka. Dužnik nije kriminalac, već je najčesće osoba u teškoj, nezavidnoj situaciji, kojoj službenik za naplatu u nastaloj situaciji pruža pravnu pomoć, te zajedno s njim nastoji iznaći najbolji, a za njega najprihvatljiviji način izmirenja duga.

Opširnije
Alfa Faktoring

+387 (0)30 541 800

+387 (0)30 541 801

Srednje Osoje 2/a, 72270 Travnik

E-mail na upit