Posjetite nas uskoro

Agencija za naplatu "ALFA FAKTORING" je jedina institucija te vrste u Bosni i Hercegovini koja se preko 20 godina uspješno bavi poslovima naplate svih vrsta potraživanja. U proteklom periodu smo ostvarili uspješnu saradnju sa više stotina uglednih kuća u BiH i obradili preko 15.000 predmeta. Ono čime se možemo pohvaliti i na šta smo posebno ponosni je veoma visok procenat naplate (preko 70%). Svjetski stručnjaci tvrde da uključenjem treće strane ubrzavamo proces naplate. "ALFA FAKTORING" je koncipirana prema uzoru na vodeće svjetske i evropske firme koje se bave poslovima naplate, sa neznatnim razlikama u pristupu pojedinim klijentima, a koji je prilagođen našem podneblju, običajnom pravu i pravnoj nauci koja je karakteristična za teritoriju država nastalih raspadom Jugoslavije.