1. Mi predstavljamo naše klijente sa maksimalnom pažnjom vodeći računa o svakom pojedinačnom slučaju i na taj način izgrađujemo vlastitu reputaciju. 2. Sve korake u postupku naplate potraživanja odrađujemo u skladu sa zakonima BiH. 3. Cijelo vrijeme u svim okolnostima poštujemo lična prava dužnika. 4. Sve informacije prikupljene tokom postupka naplate potraživanja obrađujemo i pohranjujemo povjerljivo.

Pozivamo sve banke, leasing kuće, osiguravajuće kuće, mikro-kreditne organizacije i druge finansijske institucije na saradnju. BANKE U prilici smo da svim zainteresiranim bankama, pored naših usluga ponudimo saradnju u smislu otvaranja kreditnih linija (uz Vaše uslove-uvjete) za otplatu dospjelih obaveza. OSIGURAVAJUĆE KUĆE Naplata regresnih potrazivanja. LEASING kuće Sve leasing kuće mogu nam se obratiti za poslovnu saradnju za naplatu dospjelih potraživanja od kupaca ili za usluge izuzimanja vozila po osnovu

 – naplata potraživanja (naplata računa i naplata svih drugih vrsta potraživanja) – naplata kredita, naplata leasing-a, izuzimanje vozila kupljenih na leasing čiji kupac ne izmiruje svoje obaveze, naplata prodate, a nenaplaćene robe ili usluga i sl. – naknadno (retroaktivno) obezbjeđenje kolaterala (hipoteke) ili neke druge vrste garancije i sl. – provjera boniteta poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, kupaca isl.