1. Mi predstavljamo naše klijente sa maksimalnom pažnjom vodeći računa o svakom pojedinačnom slučaju i na taj način izgrađujemo vlastitu reputaciju.

2. Sve korake u postupku naplate potraživanja odrađujemo u skladu sa zakonima BiH.

3. Cijelo vrijeme u svim okolnostima poštujemo lična prava dužnika.

4. Sve informacije prikupljene tokom postupka naplate potraživanja obrađujemo i pohranjujemo povjerljivo.