– naplata potraživanja (naplata računa i naplata svih drugih vrsta potraživanja)

– naplata kredita, naplata leasing-a, izuzimanje vozila kupljenih na leasing čiji kupac ne izmiruje svoje obaveze, naplata prodate, a nenaplaćene robe ili usluga i sl.

– naknadno (retroaktivno) obezbjeđenje kolaterala (hipoteke) ili neke druge vrste garancije i sl.

– provjera boniteta poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, kupaca isl.